Ájurvéda je jedním z velmi prastarých léčebných systémů na světě. Samotný pojem lze přeložit jako “věda o životě”.

Jedná se o vědu, která se zabývá člověkem jako celkem, lze ji tedy označit za holistickou.

Velký důraz klade tento systém na prevenci a neustálou podporu zdraví. Toho dosahuje zejména pomocí vyvážené stravy, pozitivního myšlení a životního stylu. Přihlíženo je však vždy k individuálním vlastnostem člověka.
Dle ájurvédy má každý svůj jedinečný energetický vzorec, tedy individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši vrozenou konstituci "Prakrti". Tato konstituce zůstává nezměněna po celý život. Během života si ale můžeme vytvářet v těle nerovnováhu nevhodnou stravou, životním stylem, negativním myšlením atd..a ta se pak projeví jako naše současná konstituce "Vikrti". Cílem je, aby vrozená a současná konstituce byly shodné. 


Ájurvéda rozlišuje tři základní typy tělesné konstituce.

Ty nazýváme Váta, Pitta a Kapha.

Stručná charakteristika jednotlivých typu:

Kapha: statná postava se sklonem k obezitě, rozvážnost, vyrovnanost, pomalost v činnostech, chtivost,…

Váta: snadno vzrušivý člověk štíhlé postavy, flexibilní, neúnavný, tvořivý, nevyrovnaný, neklidný…

Pitta: střední postava, bystrý intelekt, vznětlivost, žárlivost, častý hlad a žízeň, averze k horkému počasí…


Jelikož na nás v průběhu života působí mnoho faktorů, může dojít k odchýlení se od přirozeně vyrovnané konstituce. Mezi tyto faktory může patřit způsob stravy, roční období, zaměstnání, emocionální stavy atd. Ájurvéda tedy chápe stav rovnováhy jako zdraví, na straně druhé stav nerovnovážný jako nemoc. Pokud se naučíme rozpoznat a chápat faktory, které způsobují naše vybočení z rovnováhy, je následně možné jejich působení eliminovat a stav rovnováhy si udržet.


Nevyváženost váty může být způsobena např. nepravidelným jídlem, nedostatkem spánku, chladem, půstem a jakoukoli formou přílišné námahy – tělesné, duševní či hlasové.

Nevyváženost pitty vzniká často od zažívacích obtíží, překyselení žaludku, nadměrného pití alkoholu a vzteku.

Nevyváženost kaphy může být důsledkem nedostatku tělesného pohybu, spánku během dne, přejídáním a účinků ročních období.


Léčebné postupy se dělí do tří skupin:

Léky – léky jsou vyráběné z přírodních produktů- bylin, rostlin, minerálů
Dietní postupy – jídlo se připravuje v souladu s konstitucí jedince, ročním obdobím, počasím a denní dobou.
Léčebné praktiky – masáže, detoxikační procedury, parní lázně, meditace, dechová cvičení a jóga.